Wierzę w Ciebie, Panie

1. Wierzę w Ciebie, Panie, coś mnie obmył z win. dBCd
Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn. dBCF
Miłość Ci kazała krzyż na plecy brać, gCFd
W tabernakulum zostałeś, aby z nami trwać. BCFA
Jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram, gCFd
Ty przygarniasz nas do siebie. BCad

2. Tyś jest moim życiem, boś Ty żywy Bóg,
Tyś jest moją drogą, najpiękniejszą z dróg,
Tyś jest moją prawdą, co oświeca mnie,
Boś odwiecznym Synem Ojca, który wszystko wie.
Nic mnie nie zatrwoży już, wśród najcięższych burz,
Bo Ty, Panie, jesteś ze mną.

3. Tyś jest moją siłą, w Tobie moja moc,
Tyś jest mym pokojem w najburzliwszą noc,
Tyś jest mym ratunkiem, gdy zagraża toń,
Moją słabą, ludzką rękę ujmij w swoją dłoń.
Z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu życia lat
I nic złego mnie nie spotka.