Wierzę, jesteś

Wierzę, jesteś, Mario, ze mną, eh
Ufam, pochylasz się nade mną,
Miłość Twa jak płaszczem mnie otula,
Jesteś, do serca mnie przytulasz.

Wierzę, jesteś, Mario, ze mną,
Czuwasz, pochylasz się nade mną,
Miłość Twa jak płaszczem mnie osłania,
Jesteś, w swych dłoniach mnie przygarniasz.