W kruszynie chleba

1. W kruszynie chleba, Panie, jesteś, Cea
Schowany, wielki Ty Pan. FGCa
Przychodzisz do nas już przez wieki, FGCa
By ofiarować Siebie nam. FG

2. W tych kroplach wina Twoja Krew,
Przelana za nas, Panie mój.
Tak wiele jej na krzyżu było,
By odkupić nas od zła.

3. Ty, Panie, miłością jesteś,
Ty, Panie, kochasz nas,
I proszę Ciebie, by tak było,
Wciąż, przez wiele lat.