W ciszy szukam słów

1. W ciszy szukam słów, by podziękować za Twą miłość. GhCD
W ciszy jest mój Bóg, tam zawsze szukam Go.
W ciszy serca brzmi pokorne fiat mojej duszy.
W ciszy pragnę być milczeniem u stóp Twych.

2. W ciszy modlitw szmer każdego dnia do Ciebie wznoszę
I życie składam swe, Ty w ciszę zmieniasz je.
Dziękuję za miłość Twą, nie pragnę już niczego więcej,
Nie szukam pustych słów, bo ciszą jest mój Bóg,
Bo ciszą jest mój Bóg, On jest Panem mym. CDG