Uwielbiam Cię

Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz, CF
Gdy rozmyślam nad miłością Twą, CF
Wtedy to, co wokół mnie, niknie w cień światłości Twej. CF G

Gdy dotykam, Panie, serca Twego,
Gdy mą wolę składam u Twych stóp,
Wtedy to, co wokół mnie, niknie w cień światłości Twej.

Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, FG Ca
Bo mego życia sens to wielbić Cię. dGC (C7)