Uwielbiajmy Pana

Wychwalam Ciebie, Panie, bo Twój gniew się uśmierzył. GaC
Będę miał ufność w Tobie, nie ulęknę się,
Bo pieśnią moją jest Jahwe, On stał się dla mnie zbawieniem.

Pijcie wodę ze zdrojów zbawienia,
Chwalcie Go i wzywajcie Jego imienia.
Wspaniałe jest Jego imię, On uczynił wielkie rzeczy.

Krzycz i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu,
Bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela.
Albowiem Jahwe jest wielki, Jego łaska nad nami na wieki.