Ukaż mi, Panie, swą twarz

Ukaż mi Panie swą twarz, CF CF
Daj mi usłyszeć Twój głos, CFG (FG)
Bo słodki jest Twój głos ae
I twarz pełna wdzięku. FC
Ukaż mi, Panie, swą twarz. FdGC