U Pana dziś

U Pana dziś zostawiam troski swe. CadG
Oddaję Mu, On chętnie ciężar mój chce nieść.
Składam go u Jego stóp i ulgę czuję znów. Ea
Moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś. dGFC