Tylko w Nim jest zbawienie me

1. Tylko w Nim jest zbawienie me, AE fiscis
Ma dusza w Nim spoczywa. DEA (E)
Tylko On jest skałą mą,
Siłą mą i mym zbawieniem.

Ref. Ma siła, mój Zbawca, więc się nie zachwieję, D fis DEfis
Ma siła, mój Zbawca, już nie lękam się. D fis DEA

2. Tylko w Nim jest schronienie me,
Gdy wróg mnie prześladuje.
Tylko w Nim jest chwała ma,
Nadzieja duszy mojej.