Ty, co tak dobrze znasz nicość

1. Ty, co tak dobrze znasz nicość stworzenia, Dh
A wcale nie lękasz się zniżać do niego, GAD
Zstąp do mego serca, zaspokój pragnienia, GADh
O sakramencie miłowania mego. GAD

2. Pragnę, by dobroć Twa święta, o Panie,
Zerwała pęta życia doczesnego.
Jezu mój, usłysz miłości wołanie,
Przyjdź, o przyjdź, Jezu, do serca mojego.