Teraz, o Panie

Teraz, o Panie, h GAh
Pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, GAh
Bo moje oczy ujrzały zbawienie Twe. h GAh
Światło na oświecenie pogan GAh
I chwałę ludu Twego, Izraela. GAh