Tak pragnę być wciąż Twoim dzieckiem

1. Tak pragnę być wciąż Twoim dzieckiem. CG
Przy Tobie trwać ze wszystkich sił. dGC
I służyć Ci pokory mocą, G
I wielbić Cię ufnością mą. dGC

Ref. Wejrzyj, Panie, na moje pragnienie. G
Wzmocnij wolę miłosierdziem swym, C
Bo wiem dobrze, że jestem zbyt mały, d
By zwyciężyć zło gnębiące mnie. CGC

2. Dostrzegać Cię w przyrody pięknie
I słyszeć też w sumieniu mym.
Oddawać Ci trwogę cierpienia,
Pójść tam, gdzie Ty chcesz posłać mnie.

3. Nie czynić nic dla chwały swojej,
Zajmować wciąż ostatni kąt
I być jak chleb dla braci moich,
Byś, Boże, Ty królować mógł.