Święta Panno nad pannami

Święta Panno nad pannami, miłosierna nasza Pani, Ca FG
Rozdawczyni wszelkich łask, za nami do Boga się wstaw.
Matko słuchająca, pochylająca się nad nami,
Uproś nam wiarę, miłość, ufność,
O najlepsza nasza Pani,
Nasza Pani miłosierna, słuchająca.