Stwórz, Boże, we mnie serce czyste

Ref. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste dgA7
I odnów we mnie moc ducha.

1. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, d
W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. dC
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy CB
I oczyść mnie z grzechu mojego. BA7

2. Uznaję bowiem nieprawość moją,
A grzech mój jest zawsze przede mną.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów
I zmaż wszystkie moje przewinienia.

3. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
I uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

4. Oto zrodzony jestem w przewinieniu
I jako grzesznika poczęła mnie matka.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza,
Nie odbieraj mi Świętego Ducha swego.

5. Przywróć mi radość Twojego zbawienia
I wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci,
Odbuduj mury Jeruzalem.