Stoję dziś

Stoję dziś, moje ręce, serce tak wyciągam AEHcisA
W podziwie dla Tego, który wszystko dał.
Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam,
Ja chcę być jak Ty.