Spotkał mnie dziś Pan

Spotkał mnie dziś Pan DGD
I radość ogromną w sercu mam. GDAD
Z tej radości chcę
Śpiewać i klaskać w dłonie swe.
Więc wszyscy razem chwalmy Go
Za to, że trzyma nas ręką swą.