Słowa Twych ust

Ref. Słowa, słowa Twych ust GCG
Są pokarmem dla duszy mej! aD7G (D7)

1. Słowo Pana jest niezmienne jak niebiosa,
– jest pokarmem dla duszy mej.
Słowo Pana, które trwa na wieki –
Słowo Pana wypróbowane jest w ogniu –
Słowo Pana jest nieodwołalne i sprawiedliwe –

2. Słowo Pana, to jest miecz Ducha –
Słowo Pana jest żywe i skuteczne –
Słowo Pana jest jak miecz obosieczny –
Słowo Pana jest jak młot kruszący skałę –

3. Słowo Pana jest bardzo blisko ciebie –
W Twoich ustach, sercu abyś je wypełnił –
Słowo Pana jest dla serca ukojeniem –
Słowo Pana pokrzepia strudzonego –

4. Poprzez Słowo Twoje daj mi zrozumienie –
Poprzez Słowo Twoje udziel mi życia –
Wypełnij na ziemi swoje Słowo –
W Bogu uwielbiajmy Jego Słowo! –