Ratuj, Panie

Ref. Ratuj, Panie, i powstrzymaj burzę. eH7e
Nie daj mi zginąć pośród fal ogromnych. H7aH7
Obudź się, bo już tracę siły, eH7aC
Ratuj mnie, podaj swoją rękę. H7e

1. Dlaczego zwątpiłeś, jakże ci brak wiary! H7e
Odwagi! Ja Jestem, nie bój się! aH7
Uwierz tylko, ufaj swemu Bogu, CH7e
Bo jeszcze wysławiać Go będziesz. aH7

2. Aniołowie moi na rękach cię noszą,
Byś swej stopy nie uraził o kamień.
Czuwam nad twym życiem dniem i nocą,
Jestem cieniem przy twoim boku.