Przyjdź, Jezu, przyjdź

Przyjdź, Jezu, przyjdź, czekamy dziś, EA
Do naszych serc, do naszych dni. cisH
Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni mnie, Hcis Hcis
Bo nadszedł czas, by cały świat poznał Cię. HcisA

Tyś Królem jest, Tyś Królem jest, EA
Wołamy, przyjdź, wołamy, przyjdź. cisH