Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę

1. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, DA
O to dziś błagam Cię. A7D
Przyjdź w swojej mocy i sile, D7Gg
Radością napełnij mnie. DA7D

2. Przyjdź jako mądrość do dzieci,
Przyjdź jak ślepemu wzrok,
Przyjdź jako moc w mej słabości,
Weź wszystko, co moje jest.

3. Przyjdź jako źródło w pustyni,
Z mocą swą do naszych dusz.
O, niech Twa moc uzdrowienia
Dotknie, uleczy mnie już.