Przyjdź, Duchu Kościoła

Ref. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Kościoła, eD
Przyjdź do Oblubienicy, przyjdź, wołamy Cię! aCGD

1. Duchu Święty, Panie nasz i Boże, – wołamy, przyjdź! GD e
Duchu Święty, który pochodzisz od Ojca i Syna.
Duchu Święty, Obietnico Chrystusa, – wołamy, przyjdź!
Duchu Święty, Oblubieńcze Maryi, – wołamy, przyjdź!

2. Duchu Święty, Darze Pięćdziesiątnicy –
Duchu Święty, Boże i Ożywicielu –
Duchu Święty, Duchu Prawdy, Parakletos –
Duchu Święty, Odnowicielu naszych serc –

3. Duchu Święty, Boże, Pocieszycielu –
Duchu Święty, Boże, Dawco łaski –
Duchu Święty, Boże, Nauczycielu –
Duchu Święty, który przekonujesz świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie –

4. Duchu Święty, działający w Chrystusie –
Duchu Święty, działający w Kościele –
Duchu Święty, działający poprzez Słowo –
Duchu Święty, działający w naszym sercu –