Przybądź, Płomieniu

Ref. Przybądź, Płomieniu, niech węgle naszych serc (eH7) eh
Rozpali ogień miłości Twej. CH7
Zjednocz nas w Krzyżu, on bramą Pana jest,
Przez nią wejdziemy, by życie mieć.

1. Wejdźmy do świątyni Jego Ciała ahe
– przez przebity bok. CG7
W niej dziedzictwo nasze, skarb wody i krwi, ahe
– obmyjmy się w nich. Ce
Ta brama tak jest wąska, że aby przejść, ahe
– trzeba dzieckiem być. CG
I stracić swoje życie, by znaleźć je. ahe eH7

2. Na Krzyżu z Jego cierpienia, z Jego „Pragnę”
– narodził Kościół się.
Zostawił nam swoje Ciało, byśmy trwali w Nim,
– uwielbiajmy Je.
Chleba okruch i kropla wina, to tak niewiele,
– a starczy na pokarm dusz.
Usta moje Krwią skropione, świątyni drzwi.