Boże, Twa łaska

Boże, Twa łaska nad nami jest, EHA
Twoja miłość przychodzi wciąż.
Działasz w mocy pośród nas; fisAH
Przenikasz serca, gładzisz grzech.
My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej, EHA
Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej.


Powrót do listy piosenek