Prawda jedyna

1. Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu, FCae
Że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat,
Aby niewinnie cierpiąc, zmarł za nasze grzechy
I w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.

Ref. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż,
Który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie.

2. Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł.
Z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat.
Błogosławiony ten, co wierzy, choć nie widział.
Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył.