Powietrzem moim jest

Powietrzem moim jest /x2 GC
Obecność Twoja święta w sercu mym. (G) DeCD
Powszednim chlebem mym /x2
Twe żywe słowo, dane mi dziś.

Bez Ciebie nie mogę już żyć. GDe C (D)
Dla Ciebie me serce chce bić.