Podnieś mnie, Jezu

Podnieś mnie, Jezu, i prowadź do Ojca. /x2 dC
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia. FC
Amen. /x2 dCd