Pieśń Słoneczna

1. Najwyższy, dobry, wszechpotężny Panie, Ce
Tobie jednemu chwała cześć i moc. Fde
Tobie, Najwyższy, one wciąż przystoją ae
I nikt z nas nie jest godzien wielbić Ciebie. FG

2. Bądź pochwalony z całym Twym stworzeniem,
A nade wszystko z bratem naszym, słońcem,
Które dzień daje, a Ty przez nie świecisz,
Ono jest jasne i promieniejące.

3. Bądź pochwalony, Panie mój i Boże,
Przez siostrę naszą, ziemię życiodajną,
Która nas chowa i żywi obficie
I daje kwiaty, owoce i zioła.

4. Bądź pochwalony, Panie mój i Boże,
Przez brata księżyc oraz siostry gwiazdy,
Które stworzyłeś na niebie wysokim,
One są jasne i cenne, i piękne.

5. Bądź pochwalony z bratem naszym wiatrem
I przez powietrze, i obłoki czyste,
I przez pogody, oraz zmiany czasu,
Którymi karmisz wszystko, co istnieje.

6. Bądź pochwalony poprzez siostrę wodę,
Która jest cenna, pokorna i czysta,
Niech Cię też chwali piękny brat nasz, ogień,
Noc nam oświeca swoją żarliwością.

7. Bądź pochwalony przez przebaczających,
Którzy dla Ciebie znoszą tyle cierpień.
Błogosławieni, którzy czynią pokój,
Bowiem przez Ciebie będą nagrodzeni.

8. Bądź pochwalony poprzez śmierć cielesną,
Tę siostrę naszą, której nikt nie ujdzie,
Biada tym ludziom, co w grzechu konają,
W grzechu śmiertelnym odchodzą do Pana.

9. Błogosławieni słuchający Ciebie,
Bowiem śmierć druga nigdy ich nie dotknie.
Składajcie dzięki Bogu wszechmocnemu
I służcie Panu z prawdziwą pokorą.