Panie, wielbić imię Twoje chcę

Panie, wielbić imię Twoje chcę, Ecis
Klaskać w dłonie, wiecznie czcić. gis AH
To do Ciebie w prośbach swoich lgnę,
By na nowo umieć żyć.

Panie, daj mi siłę taką, bym mógł żyć, AHE cis
Daj mi serce czyste, bym miłością był. AHE
Chcę od dzisiaj mówić o tym, że
Nie opuścisz nigdy mnie.