Panie, pozostań

Panie, pozostań, ma się ku wieczorowi, CFCG
Dzień się już nachylił.