Panie, daj mi Twej wody

Ref. Panie, daj mi Twej wody, aD
Zaprowadź mnie nad strumień, F
Abym mógł popłynąć. E

1. Pokaż mi Twoje serce, Panie, aG
Pokaż mi Twój bok, mój Królu, FE
Aby stamtąd popłynęła woda,
Woda dająca mi życie.

2. Poprowadź mnie dalej,
Tam, gdzie woda jest głębsza niż cały mój grzech,
Poprowadź mnie ręką anioła
I pokaż mi miejsce, gdzie zobaczę dobre owoce.

3. Daj mi też stanąć w zatoce,
Abym pomógł Ci w cierpieniu Krzyża,
Pomóż mi odnaleźć radość i szczęście
W tym, co zostawiłeś dla soli.