Pan zmartwychwstał

Ref. Pan zmartwychwstał! Bracia, radujmy się! DAh
Pokonał grzech, uwolnił nas od śmierci. eDA
W krzyżu zbawienie jest,
Jest to droga, którą trzeba nam iść.

1. Niewiasto czemu płaczesz? GfisG
Zabrano Pana, nie wiem gdzie On jest. DAh
Mario, kogo szukasz? GfisG
Rabbuni, mój Rabbuni! DA

2. Witajcie, pokój Wam!
Panie, pokaż ręce swe i bok.
Pokój wam, nie bójcie się!
Pan mój i Bóg mój!

3. O czym rozprawiacie w drodze?
O Jezusie, który miał wybawić nas.
Dlaczego nie wierzycie Pismu!?
Czy serce nie pałało w nas, gdy z nami był?

4. Zarzućcie sieci, gdzie wam powiem.
Pragnę słuchać tego, co mówisz mi.
Czy kochasz mnie bardziej niż inni?
Tak, Panie, Ty wiesz, że kocham Cię.

5. Weźmijcie Ducha Świętego!
Panie, z nami zawsze bądź.
Jestem z wami po wszystkie czasy.
Alleluja, alleluja!