Pan mnie strzeże

Ref. Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże. Dh
Czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem. fisGA
Czuwa nade mną Bóg, /x3 mój Bóg.

1. Chcę z Tobą chodzić po wszystkich mych drogach,
Prowadź mnie w mocy swej, abym nie upadł.

2. Nie boję się, wchodzę w noc ciemną bez lęku,
Dobrze to wiem, Ty jesteś ze mną.