Pan króluje, wesel się ziemio

1. Pan króluje, wesel się ziemio,
Radujcie się mnogie wyspy,
Obłok i ciemność wokoło Niego,
Sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu.
Ogień idzie przed Jego obliczem
I pożera Jego nieprzyjaciół,
Błyskawice świat rozświecają,
Cała ziemia spoglądając się trwoży.

Ref. Z radością wszyscy śpiewajmy Panu,
Po krańce ziemi wieść o Nim głośmy,
On naszym Panem i Zbawicielem,
Chwalmy Go.

2. Góry topnieją przed Jego obliczem,
Przed obliczem swego władcy,
Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość,
A wszystkie ludy głoszą Jego chwałę.
Pan miłuje tych, co zła nienawidzą,
On strzeże życia swoich świętych,
Wschodzi światło dla sprawiedliwego
I radość dla ludzi prawego serca.