Pan jest mocą

Pan jest mocą swojego ludu, dCF BC
Pieśnią moją jest Pan. dCF C
Moja tarcza i moja moc, CBAd
On jest mym Bogiem, nie jestem sam, dCF BC
W Nim moja siła, nie jestem sam. ad BCF