Oto stoję u drzwi i kołaczę

Oto stoję u drzwi i kołaczę. /x2 eDeD
Jeśli kto posłyszy Mój głos i drzwi otworzy, GDe
Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, eDGe
A on ze Mną. D