Oto jestem

Ref. Oto jestem, wyciągam ręce swe, dgA
Oto jestem, przyjdź do Mnie, dBA
Oto jestem, otwieram serce Me, dgA
We Mnie ukojenie znajdzie dusza twa. BgA

1. Znam twój grzech, ból i strach, rany twe. dCFC
Miłość Ma leczy cię, otwórz się. dCFC
Oto stoję u drzwi, usłysz słowo Me, gAdCB
Wieczerzać dziś z tobą chcę! gA

2. Twoje imię jest na dłoniach Mych
I na skrzydłach orlich niosę cię.
Szkarłat win twoich widzę. Z miłością tulę cię.
Nad śnieg wybielę szaty twe.

3. Z dołu śmierci wydobyłem cię,
Wykupiłem, więc nie lękaj się!
Nową pieśń w usta wkładam. Utwierdzam stopy twe.
Ja Pan, twój Bóg. Przebudź się!