Oto jest dzień

Oto jest dzień, oto jest dzień, D
Który dał nam Pan, który dał nam Pan, A
Weselmy się, weselmy się A
I radujmy się Nim, i radujmy się Nim. D

Oto jest dzień, który dał nam Pan. GD
Weselmy się i radujmy się w Nim. GD
Oto jest dzień, oto jest dzień, Dh
Który dał nam Pan. GA7D