Oto ja, poślij mnie

Ref. Oto ja, poślij mnie, DGA
Dotknij ogniem moich warg,
Powiedz, Panie, czego chcesz,
A moją rozkoszą będzie być posłusznym. GhGA

1. Daj mi Twego Ducha, abym mógł stać się chlebem, fishGA
Abym stał się winem, abym gasił Twe pragnienie.

2. Nie chcę Ci już mówić o moich potrzebach.
Panie, Ty wiesz wszystko, objaw mi Twe pragnienia.