Ofiaruję

Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, CGa CF
Cały jestem Twój, aż na wieki. CGG7
Oto moje serce, przecież wiesz, CGa
Tyś miłością mą, jedyną jest. CFGC (G)

Ty w ofierze swojej, Panie mój, cały dajesz się,
Cały jesteś mój, aż na wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz,
Miłość Twoja niech umocni je.