Boże, jesteś moim Bogiem

Ref. Boże, jesteś moim Bogiem, Ciebie z troską szukam.

1. Ciebie całą duszą pragnę i z tęsknotą oczekuję,
Jak spękana, zeschła ziemia w czas posuchy wody łaknie.

2. W Twej świątyni ujrzeć pragnę Twą potęgę, moc i chwałę,
Bowiem Twoją miłość, Panie, bardziej cenię niźli życie.

3. Póki tylko istnieć będę, pragnę Ciebie chwalić, Boże,
Dusza moja pełna szczęścia będzie śpiewać Ci z radością.

4. Jesteś mym wspomożycielem, cień Twych skrzydeł daje radość,
Całym sercem lgnę do Ciebie, Twa prawica mnie prowadzi.


Powrót do listy piosenek