O Panie, Ty nam dajesz

1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew, dF ga7d
Do Ciebie więc idziemy wciąż, radosną nucąc pieśń. BgC7F BgA7

Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. BCFd ga7d

2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz,
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.

3. To Twoje miłowanie dało wolność nam.
Chwalimy święte imię Boga, jak uczyłeś nas.

4. Tyś nam wyznaczył drogę, wiodącą na Twój szlak.
Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak.