O mój najsłodszy Jezu

O mój najsłodszy Jezu, H7e
Jeśli Twa miłość zabić mnie ma, H7C
Niechże ta chwila teraz H7C
To szczęście mi da. H7e