O Jahwe, Boże ojców moich

Ref. O Jahwe, Boże Ojców moich, e
O Jahwe, Boże mój troskliwy, C
Bądź uwielbiony, Panie mój, h
Za łaskę, którą dajesz mi. CH7

1. Pragnę, Panie, abyś wydobył e
Z mego wnętrza wonny olejek, C
Jak uczyniłeś to w krzewie gorejącym, D
Który płonie i się nie spala. CH7
Poślij mnie do Egiptu,
By do końca obumarł we mnie stary człowiek,
Abym spełnił swoje posłannictwo,
Przez które objawisz ku nam swoją miłość.

2. Niechaj mądrość, którą zdobyłem u faraona,
Ustąpi we mnie Twojej mądrości,
Niechaj lata spędzone na pustyni
Wydadzą owoc posłuszeństwa z miłości.
Niechaj spełni się Twoje pragnienie,
Niech wola Twoja przeze mnie się dokona,
Chcę obumrzeć jak ziarno dla Ciebie,
Abyś Ty sam plon wyprowadził.

3. Za łaskę rozmawiania z Tobą,
Za łaskę bycia z Tobą twarzą w twarz,
Bądź uwielbiony, Panie mój,
Bądź uwielbiony, Panie mój.