Nocą Ogród Oliwny

1. Nocą Ogród Oliwny, aEa
Śpią twardo wszyscy uczniowie. GC
Czuwa w bólu ogromnym dEa
I cierpi za nas Bóg-Człowiek. E

Ref. Ojcze, jeśli możliwe, aG
Oddal ode Mnie ten kielich. dGa
Ojcze, jeżeli trzeba, da
Chcę Twoją wolę wypełnić. Ea

2. Nocą patrzę przez okno
Na skrawek nieba chmurnego.
Tyle w życiu cierpienia,
Lecz nie śmiem pytać, dlaczego.