Niegodny

Ref. Niegodny jestem, Panie, przyjąć Cię do mej duszy, eC
Lecz niech to wyznanie, niech Cię żal mój wzruszy. aH
Pociesz mnie przebaczeniem, daruj mi winy, zbrodnie
I uświęć Twym wejrzeniem, bym Cię przyjął godnie.

1. Dzieci niegodne tak wielkiej ofiary e
Z Twego stołu dary biorą, aH
Ręce do Ojca podnoszą po dary
I z ufnością, i z pokorą.
Panem Tyś naszym i Ojcem na wieki,
Chociaż słabi pobłądzimy.
Przecież spod Twojej nie wyjdziem opieki,
Gdy Cię pośród nas czujemy.

2. My za Chrystusa idziemy przykładem,
Czy w nieszczęściu, czy w niedoli.
On nam pokazał i wzory, i szlaki,
Jak żyć według Ojca woli.
Boży Baranku, co gładzisz grzech świata,
Aby lud Twój żył bezpieczny,
Uproś nam wiarę i miłość do brata,
Daj nam pokój, pokój wieczny.