Niechaj zstąpi Duch Twój

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, d
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serca, B
Obmyj mnie i uświęć mnie, gA
Uwielbienia niech popłynie pieśń. d

Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. BF
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie. BA
Jezus, tylko Jezus Panem jest. BAd