Niech Twój Święty Duch

Niech Twój Święty Duch C
Dziś przenika mnie. a
Duchu Święty, przyjdź, C
Zmieniaj życie me. a

I niech spadnie deszcz F
Błogosławieństw Twych. e
Ojcze, obmyj mnie, d
Duchu Święty, przyjdź. G