Niech oblicze Twe

Niech oblicze Twe, Panie mój, dF
Zajaśnieje nad sługą Twym, F(BF)C
Niech przenika mnie jego blask. dA7d