Bo góry mogą ustąpić

Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, fisE fisE
Ale miłość moja nigdy nie odstąpi od Ciebie.

Tak mówi Pan, tak mówi Pan,
Tak mówi Pan, który kocha Ciebie.

I choćby matka, która kocha syna swego łona, opuściła go,
To ja, Bóg Ojciec Wszechmogący nigdy, nigdy, nigdy
Nie opuszczę Cię.


Powrót do listy piosenek