Nie mądrość świata tego

Ref. Nie mądrość świata tego, dF
Lecz Pana ukrzyżowanego CGd
Głosimy, aż przyjdzie znów. FCG

1. Bo Chrystus Jezus skałą serca mego, dF
Odsunął kamień, serce z Ciała dał mi swego, CG
By nas na nowo zrodzić, wstąpił w niebo,
Aby Świętego Ducha zesłać nam, dlatego.

2. Zbawienie swoje z wiarą spożywajcie,
Zrodzeni w ogniu z Ducha, życiem rozgłaszajcie,
Że Tego, któregośmy krzyżowali,
Bóg wezwał z martwych i do swojej chwały wziął stąd.

3. Idźcie i głoście Syna Boga Panem!
Krwią Jego imię wasze w niebie zapisane.
W Jego miłości wszystkich zanurzajcie,
Królestwa Jego, niechaj przyjdzie, przyzywajcie.